Techniek Balspel | Terug

Kleine spelen zijn meestal de hoofdactiviteit tijdens de vergaderingen. Het is dan ook van groot belang dat er veel zorg wordt besteed aan de voorbereiding, uitwerking en evaluatie van de spelen. Hieronder worden een aantal belangrijke topics in verband met kleine spelen beschreven.


De voorbereiding

Een klein spel wordt altijd op papier gezet en dit volgens de 4WH methode: Wie, wat, waar, wanneer en hoe. Deze vijf vragen zorgen ervoor dat er niets over het hoofd kan worden gezien bij de voorbereiding van het spel. Elk aspect wordt kort overlopen.

Wie: Wie speelt het spel (doelgroep)? Wordt individueel/per twee/ in groep gespeeld? Welke rol heeft de leiding?
Wat: Welk type spel? Variatie op? 
Waar: Welk terrein?
Wanneer: Tijdstip? Periode dag? 
Hoe: Uitleg spel, doel van het spel, hoe bereik ik het doel, eventuele extra regels, wanneer loopt het spel af, materiaal, (overzicht spelterrein)

Stel jezelf ook vragen bij je spel: Zal het lang genoeg duren? Blijft het boeiend? Krijgt iedereen de kans om mee te spelen?


Het spel geven

Lees je spel nogmaals voor de vergadering! Je hebt het toch op papier en zo zorg je ervoor dat je geen belangrijke zaken vergeet. Het komt stuntelig over als je tijdens de uitleg voor de kinderen zaken over het hoofd ziet en van de hak op de tak springt tijdens je eigen uiteenzetting. Of als je plots vaststelt dat de ballen die je nodig hebt tijdens het spel er eigenlijk niet zijn en je ter plekke een nieuw spel moet bedenken. De voorbereiding maakt eigenlijk al het halve spel. 

Geef een heldere en overzichtelijke uitleg. Zoals vermeld in het vorig punt is een degelijke voorbereiding hierbij cruciaal. Lees het spel op voorhand en zorg dat je voorbereid bent op vragen van de kinderen. Sommige kinderen hebben namelijk de gave om kleine foutjes of tekortkomingen in het spel direct af te straffen tijdens het spel. Het komt opnieuw klungelig over als je na 2 minuten je spel moet stilleggen omdat je bepaalde regels bent vergeten vermelden tijdens je uitleg. 
Zorg ook dat je tijdens je uitleg voortdurend de aandacht hebt van de kinderen. Spreek met heldere stem en kijk naar de kinderen terwijl je je spel geeft. Het is ook aan te raden om na het spel, als er geen vragen meer zijn van de kinderen, om zelf een vraag/vragen te stellen aan de kinderen met de belangrijkste punten van het spel. Zo zie je snel of de kinderen je uitleg begrepen hebben. De uitleg kan soms heel duidelijk zijn voor jouw, maar een onoverzichtelijk kluwen voor de kinderen.
Laat eventuele voorbereidingen (vb. speelveld aanduiden) over aan andere leiders, maar zorg er ook voor dat zij de uitleg van het spel kunnen meepikken.


Tijdens het spel

Tijdens het spel speel jij meestal de rol van moderator, tenzij de omstandigheden dat niet toelaten. Jij zorgt er dus voor dat het spel vlot verloopt, dat er opgetreden wordt bij fouten, dat alle kinderen meespelen en dat er eventueel aanpassingen gebeuren tijdens het spel. Je zorgt ervoor dat je op elk moment het spel in handen hebt. Bij twijfel in bepaalde situaties (vb. is er gescoord of niet?) neem jij de beslissing en is jouw wil wet. Zorg dus dat je stevig in je schoenen staat en je geen halfslachtige beslissingen neemt. Op het einde van het spel fluit je af, maak je de winnaar bekend en zorg je dat al het materiaal opnieuw verzameld is.


Na het spel

Na het spel is een kleine evaluatie van het spel aangewezen. Best is om dat te doen tijdens de leidersraad. Pas dan eventueel je spel nog aan zodat dit voor de volgende maal op het punt staat. Smijt je spel zeker niet weg, maar hou dit bij in een mapje. Zorg ook op je computer voor een map/document waarin je je kleine spelen verzamelt. Zo kan je al eens een oud spel oprakelen en zelfs je mapje doorgeven naar andere generaties. 


Voorbeeld: Tikkertje tel order

Wie: JVG´s in 2 groepen

Wat: Balspel

Waar: Open vlakte

Wanneer: Tijdens een vergadering (datum)

Hoe: De JVG’s zijn in 2 groepen verdeeld. Elk lid van elk team krijgt een nummer van 1 tot … Op het fluitsignaal moeten beide teams zo snel mogelijk alle leden van het andere team proberen tikken met een bal. Dit doe je door de bal naar elkaar de gooien en zo leden van het andere team aan te gooien, er mag niet gelopen worden met de bal. De volgorde van het tikken is echter niet willekeurig: Eerst moet nr 1 getikt worden, dan nr 2, enz. Het team dat als eerste de persoon met het laatste nr tikt, krijgt 1 punt. Het team met het hoogste aantal punten wint het spel.

Materiaal: Bal