MENU

Techniek EHBO | Terug


E.H.B.O. staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen. Deze techniek zorgt dat je een goede basis hebt om mensen een eerste verzorging te geven bij ongevallen. Voorbeeld heeft iemand een ernstige hoofdwonde,dan kan je deze verzorgen zodat hij erna naar de dokter kan gaan.

Voor Teervoet moet je kennen: verzorgen van een huidwonde, een bloedneus en een verstuiking. Je kan leggen: een driehoeksverband aan arm, hand en voet. Je kan doen: de pompiersgreep, het stoeltje, ondersteuning en de lendegreep. Verder ken je de telefoonnummers van de hulpdiensten en het antigifcentrum.

Voor 2e Klas moet je kennen: de vier stappen in EHBOeenvoudige geneesmiddelen. Je kan doen: de Rautek greep. Je kan leggen: kruisverbanden en alle driehoeksverbanden. Je kent de beginselen van reanimatie, verstikking en het Heimlich maneuver.


 

Huidwonden | Top

Huidwonden zijn beschadigingen van de huid, waarbij de normale samenhang van de huidlagen verbroken wordt. Dit gaat samen met bloedverlies, hetgeen komt omdat de bloedvaatjes beschadigd zijn. Afhankelijk van de plaats en diepte van de wonde kunnen ook aders of zelfs slagaders getroffen zijn. Verder is er ook pijn. Dit komt door de talrijke zenuwen in de huid die instaan voor de waarneming van pijn. De hoeveelheid pijn hangt af van het aantal zenuwuiteinden dat werd geraakt. Hoe meer zenuwuiteinden werden geraakt, hoe sterker de pijn. De meest voorkomende wonden zijn de schaafwonden, de snijwonden en de brandwonden.

Schaafwonden | Terug

Situatie: Een schaafwonde is een heel oppervlakkige wonde, waarbij enkel de bovenste huidlaag is afgeschaafd. Het wordt meestal veroorzaakt door het glijden over een ruw oppervlak, bvb bij het vallen met de fiets. Een schaafwonde doet vaak veel pijn, dit komt er veel zenuwuiteinden beschadigd zijn. De wonde bloedt niet fel, vaak zit er vuil in de wonde zoals zand of kleine steentjes. 

Verzorging: Reinig de wonde met stromend water, bij voorkeur lauw water. Laat het water rechtstreeks op de wonde stromen om het vuil uit de wonde weg te spoelen. Als niet al het vuil uit de wonde komt door het water, mag je lichtjes het vuil proberen uit de wonde wrijven met een steriel kompres. Droog na het spoelen de omgeving van de wonde af zonder aan de wonde zelf te komen, je kan dit doen met een propere handdoek. Dek de wonde na het reinigen af, bijvoorbeeld met een steriel kompres of een pleister.

Snijwonden | Terug

Situatie: Een snijwonde is een wonde die veroorzaakt wordt door een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een mes of een glasscherf. Bij een oppervlakkige snijwonde zie je een kleine insnijding en een lichte bloeding. De wondranden zijn scherp afgelijnd. Diepe snijwonden bloeden hevig. Er is een diepe verwonding te zien. Een snijwonde is meestal niet zo pijnlijk.

Verzorging: Een snijwonde kan ook bevuild of met ziektekiemen besmet zijn. De werkwijze voor de reiniging en verzorging is net zoals bij de schaafwonde. Indien het een ernstige snijwonde is die voor veel bloedverlies zorgt, leg je best een drukverband aan. Wanneer er geen speciaal drukverband beschikbaar is kan je op het kompres een verbandrolletje vastbinden op de wonde om druk te houden.

Brandwonden | Terug

Een brandwonde is een beschadiging van de huid en eventueel de onderliggende weefsels ten gevolge van warmte, wrijving, elektriciteit, straling of chemische producten. De brandwonden zijn onderverdeeld onder 3 graden: de 1e graad, de 2e graad en de 3e graad.

1e graad | Terug

Situatie: Hierbij is enkel de opperhuid beschadigd. De huid gaat er rood uit zien. Het kan ook licht gezwollen zijn.

Verzorging: Begin direct met de brandwonde zo´n 10-15 minuten onder koel of lauw stromend water te houden, zodat de wonde wordt afgekoeld. Richt de waterstraal enkele centimeters boven de brandwonde en laat het water over de wonde stromen. Blijf koelen tot de pijn verlicht is. Daarna smeer je flamigel over de wonde en breng je een steriel kompres aan.  

2e graad | Terug

Situatie: Bij een tweedegraads brandwonde worden er blaren gevormd, als de blaren openspringen zie je een rode of witte wonde. De tweedegraads brandwonde is zeer pijnlijk, omdat zowel de opperhuid als de lederhuid beschadigd zijn. Rond de tweedegraads brandwonden bevinden zich vaak eerstegraads brandwonden.

Verzorging: Indien de blaren groter zijn dan een muntstuk van €1 of op een gevoelige plaats liggen (ogen, geslachtsdelen, ...) spreekt men van een ernstige brandwonde. Koel de wonde met stomend water, leg nadien een nat wondverband aan (zie driehoeksverband). Doe geen flamigel op de wonde en breng het slachtoffer naar het ziekenhuis.

In het ander geval spreekt men van een lichte brandwonde. Zoals bij de 1e graad hou je de brandwonde eerst onder koel of lauw stromend water. Indien de blaren niet opengesprongen zijn, prik ze dan niet open! Daardoor vergroot je het infectiegevaar. Indien de blaren wel opengesprongen zijn, moet je de wonde reinigen en ontsmetten met zuurstofwater. Doe flamigel op de brandwonde en breng een steriel kompres aan.

3e graad | Terug

Situatie: Deze brandwonde ziet er zwart uit. Het is niet pijnlijk, aangezien de hele huid verbrand is en alle zenuwuiteinden zijn vernietigd. Rond de 3e graad brandwonden liggen echter vaak eerstegraads- en tweedegraads- brandwonden die wél pijnlijk zijn.

Verzorging: Hierbij doe je zoals bij de ernstige tweedegraads brandwonde: koel de wonde af met koel of lauw stromend water. Verwittig bij een derdegraadsbrandwonde zeker de hulpdiensten. 


Bloedneus | Top


Situatie: Je krijgt een bloedneus na een slag of stoot op je neus, door hevig te niezen of te snuiten, in je neus te peuteren, door de warmte of de zon, een vreemd voorwerp in je neus, ... Een bloedneus is meestal ongevaarlijk, maar als het bloed in de keelholte loopt of het bloeden niet stopt wordt de situatie ernstig. 

Verzorging: Laat het slachtoffer zitten, het hoofd lichtjes voorovergebogen. Zorg dat hij door de mond ademt. Laat hem gedurende 10 minuten ononderbroken de neusvleugel dicht tegen het neustussenschot (net onder het neusbeen) knijpen (zie figuur). Steek geen watten in de neus! Zorg dat het slachtoffer de eerste uren zijn neus niet snuit of in de neus peutert, hierdoor kan de bloedneus opnieuw beginnen.


Verstuiking | Top

Situatie: Dit gebeurt als de gewrichtsbanden worden uitgerokken of zelfs gescheurd, het gewrichtskapsel wordt beschadigd of omgevende bloedvaten, zenuwen en andere weefsels worden beschadigd. Door slecht neerkomen bij een val, verkeerde beweging, omslaan van de enkel, ... Het slachtoffer heeft pijn en kan het getroffen lidmaat maar moeilijk gebruiken. Het kan zwellen en blauw kleuren.


Verzorging: Bij een verstuiking moet je de ICE regel toepassen:
ICE = ijs: Afkoelen gedurende 15 minuten door onder koud stromend water te houden, het onder te dompelen, een plastiekzak met ijsblokjes op houden, een Cold Pack gebruiken, ...
I = Immobilisatie: het lichaamsdeel onbeweeglijk houden door te stoppen met de lichaamsbeweging en te rusten.
C = Compressie: aanbrengen van een licht drukkend verband.
E = Elevatie: het lichaamsdeel hoog houden, vb het slachtoffer ligt op de grond en zijn been ligt op de stoel.


Verbanden | Top

Alle verbanden worden met een zwachtel gemaakt. Na het aanleggen van het verband, moet je nagaan of je het niet te los of te strak hebt aangelegd. Een te los verband verliest zijn functie, een te strak verband belemmert de doorbloeding. De belangrijkste verbanden zijn de kruisverbanden, de scharnierverbanden, de spiraalverbanden en de driehoeksverbanden

Kruisverbanden | Terug

Deze zijn drukkende verbanden zodat het ondersteunent, het immobiliseert en de zwelling tegengaat. Zorg dat de hand of de voet in een natuurlijke positie staat die niet ongemakkelijk is en geen pijn doet.

Scharnierverbanden | Terug

Deze wordt gebruikt voor bij de elleboog of de knie. Hij zit zodanig dat het gewricht nog makkelijk kan geplooid worden.

Spiraalverbanden | Terug

Wordt gebruikt bij een wonde of letsel aan een lidmaat.

Driehoeksverbanden | Terug

Aan de arm:


Aan de hand:


Aan de voet:


Als draagdoek:


Evacuatietechnieken | Top

Verschillende situtaties hebben verschillende verplaatsingstechnieken, hier zie je de belangrijkste. Een belangrijke regel is echter: verplaats een slachtoffer niet nodeloos! Je kan makkelijk dingen verergeren door een slachtoffer te verplaatsen. Indien het een levensbedreigende situatie is, zoals bij een brand, is het belangrijk het slachtoffer zo snel mogelijk te verplaatsen. Indien het echter een niet-levensbedreigende situatie is, mag het enkel indien je bvb naar een kraan moet met het slachtoffer, of als deze in een auto moet om naar de dokter te rijden. De belangrijkste zijn de Rautek greep, de pompiersgreep, de lendegreep, het stoeltje, op de rug dragen en de ondersteuning.

Rautek greep | Terug

Deze greep pas je toe in een noodsituatie waar een slachtoffer die bewusteloos is moet geëvacueerd worden.Pompiersgreep | Terug

 

Lendegreep | Terug

 

Stoeltje | Terug

 • Neem met je linker -of rechterhand dezelfde hand van de andere helper vast.
 • Neem elkaar vast bij de polsen: dit is steviger.
 • Zorg ervoor dat 1 van de 2 helpers de juiste hand vrijhoudt om het gekwetste lidmaat van het slachtoffer te kunnen ondersteunen.
 • De andere helper kan met zijn vrije hand de rug van het slachtoffer ondersteunen.

Ondersteuning | Terug

Deze techniek gebruik je indien het slachtoffer moeilijk kan stappen indien hij bvb zijn voet heeft omgeslaan.

Alleen:

 • Ga langs de niet-gewonde zijde staan.
 • Plaats je ene hand rond de rug of heup van het slachtoffer.
 • Leg de arm van de gewonde over je schouder en neem de pols vast.
 • Ondersteun het slachtoffer terwijl je langzaam gaat stappen.
 • Pas je bewegingen aan die van het slachtoffer aan: hij geeft het tempo aan.

Met 2:

 • Leg de armen van het slachtoffer om de schouders van de 2 hulpverleners.
 • Neem elk een hand van het slachtoffer vast.
 • Leg je vrije arm om de heup van het slachtoffer
 • Stap op dezelfde manier als je met alleen zou stappen.

Op de rug dragen | Terug

Nog een makkelijke manier van vervoeren is gewoon het slachtoffer op je rug dragen.

 • Ga hiervoor voor het slachtoffer staan zodat je beiden in dezelfde richting kijkt.
 • Laat het slachtoffer de armen rond je hals slaan.
 • Buig door je benen terwijl je het slachtoffer op je rug helpt, met de benen boven je heup.
 • Ondersteun de benen.


Vier stappen in EHBO | Top

Elke situatie vraagt om eenzelfde gestructureerde aanpak, ondanks dat de situatie telkens erg verschillend kan zijn. Die aanpak verloopt in een stappenplan dat bestaat uit vier stappen. Ze helpen je om de situatie goed in te schatten en op een gepaste manier hulp te verlenen.

Stap1: Zorg voor veiligheid.

De veiligheid is zeer belangrijk, je moet op deze zaken letten:

 

 1. Jouw veiligheid: Breng nooit je eigen veiligheid in gevaar. Als je zelf in gevaar loopt kan je het slachtoffer niet helpen en kan je zelf ook een slachtoffer worden. Draag ook altijd wegwerphandschoenen om besmettingen te voorkomen.
 2. Veiligheid van het slachtoffer: Stel dat je slachtoffer zich in een gevaarlijke positie bevindt, verplaats het slachtoffer of vraag aan het slachtoffer om zich te verplaatsen.
 3. Veiligheid van omstaanders: Vraag aan de mensen die in de weg lopen om weg te gaan, maak alle omstaanders attent op de mogelijke gevaren en risico’s.

 

Stap 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer.

Nadat je voor de veiligheid hebt gezorgd, beoordeel je de toestand van het slachtoffer. Ga kort na wat er mis is met het slachtoffer. Controleer het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer. Zo kan je nagaan of het slachtoffer in gevaar verkeert. Probeer te achterhalen wat er gebeurd is en of er nog andere letsels zijn. Luister naar wat het slachtoffer vertelt en naar mogelijke omstaanders.

 

Stap 3: Verwittig de hulpdiensten.

Kleine verwondingen kan je zelfstandig verzorgen, maar bij ernstige verwondingen is gespecialiseerde hulp nodig. Je kan bellen naar een huisarts of als het dringend/ernstig is bel je best zo snel mogelijk de hulpdiensten.

Bij het bellen naar hulpdiensten vermeld je: de locatie, het geslacht en een geschatte leeftijd van het slachtoffer en wat er gebeurd is. Zorg er ook voor dat je bereikbaar blijft voor als de hulpdiensten zouden terugbellen.

Enkele belangrijke telefoonnummers:   - 112: Europees noodnummer

                                                           - 101: politie

                                                           - 100: ziekenhuis en brandweer

                                                           - 070/245.245: antigifcentrum

Stap 4: Eerste hulp

Ben je zeker dat de situatie veilig is? Heb je het bewustzijn en de ademhaling gecontroleerd? Heb je indien nodig de hulpdiensten verwittigd? Onderzoek het slachtoffer dan grondiger en verleen verdere eerste hulp.


 

Geneesmiddelen | Top

Flamigel

Flamigel werkt pijnstijllend, verkoelend en ontstekingsremmend. Het is het ideale geneesmiddel om te gebruiken bij brandwonden.

Zuurstofwater

Catalase in het bloed zorgt voor vrijstelling van zuurstof uit de waterstofperoxide. Dit zorgt voor de verwijdering van vuil uit de wonde en voor uitschakeling van bacteriën in de wonde. Ideaal dus voor huidwondes.

Isobetadine

Isobetadine is een ontsmettend middel. Het is een soort van "roodsel". Het is echter niet zo proper, dus we verkiezen zuurstofwater.

Dafalgan

Een pijnstillend geneesmiddel tegen hoofdpijn. Dit is echter een zeer stevig middel, enkel te gebruiken bij heel ernstige hoofdpijnen. Gebruik liever een bruistablet.

Aspro bruistablet

Een pijnstillend geneesmiddel tegen hoofdpijn. Zachter dan een Dafalgan.

Imodium

Tegen diaree.

Motilium

Gebruiken in geval van misselijkheid.


Verstikking | Top

Dit kan voorkomen als er een voorwerp of voedsel of drank in de ademhalingswegen zit. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, aangezien het kan lijden tot overlijden aangezien het slachtoffer niet (goed) meer kan ademhalen. Het eerste wat je dan moet proberen is op de rug slaan. Indien op de rug slaan niet lukt moet het Heimlich maneuver toegepast worden.

Op de rug slaan | Terug

 • Ga achter het slachtoffer staan en blokkeer jezelf tegen het slachtoffer: plaats hiervoor 1 voet tussen de voeten van het slachtoffer en breng je heup tegen het slachtoffer aan.
 • Laat het slachtoffer lichtjes voorover buigen.
 • Steek 1 arm onder de oksel door en plaats je hand ongeveer ter hoogte van het middenborstbeen.
 • Moedig het slachtoffer aan om te hoesten en sla enkele malen met de hiel van je hand tussen de schouderbladen.
 • Herhaal dit een 5tal keer.

Heimlich maneuver | Terug

Dit maneuver is heel drastisch en mag niet zomaar toegepast worden als oefening, doe het dus enkel als het echt moet! Pas het ook niet toe bij zwangere vrouwen of baby´s.

 • Plaats jezelf stevig tegen het slachtoffer aan.
 • Zorg dat het slachtoffer lichtjes naar voren gebogen is.
 • Hou je armen rond de buik van het slachtoffer
 • Plaats de duimzijde van een vuist tegen de middellijn van de buik, tussen de navel en de ribben.
 • Neem de vuist met je andere hand vast en trek die krachtig naar jezelf toe en naar boven, in een vloeiende beweging.
 • Herhaal deze techniek tot het vreemd voorwerp verwijderd is.


Reanimatie | Top

Indien je bij een slachtoffer toekomt, moet je eerst controleren of hij bewusteloos is. Dit doe je door zachtjes hem heen en weer te schudden en luidop te vragen of alles OK is. Indien het slachtoffer bewusteloos blijft, moet je zijn ademhaling controleren. Indien het slachtoffer geen hartslag heeft, moet je zo snel mogelijk de hulpdiensten bellen en zeggen dat je met een slachtoffer zit die bewusteloos is en geen ademhaling heeft. 
Ondertussen begin je met de reanimatie. Wanneer het hart stopt met kloppen, valt de bloedcirculatie in het lichaam stil. Hierdoor ontstaan in allerlei vitale organen een tekort aan zuurstof. Bij reanimatie zorg je voor een toevoer van bloed naar het hart en de hersenen, en voor de circulatie van zuurstof in het bloed. Hiervoor moet je eerst de ademhalingswegen vrijmaken. Dan doe je 30 borstcompressies. Vervolgens doe je 2 mond-op-mond beademingen. Dan blijf je hartmassages afwisselen met mond-op-mond beademingen tot de hulpdiensten er zijn.

 

Ademhaling controleren | Terug

Om de ademhaling te controleren zet je je op je knieën naast het slachtoffer. Houd je hoofd boven de mond van het slachtoffer, met je oor beven de mond kijkend naar de buik. Je kan op drie verschillende manieren ademhaling opmerken. Je kan de buik op en neer zien bewegen, je kan de ademhaling horen en je kan de ademhaling voelen op je oor.

 

Ademhalingswegen vrijmaken | Terug

Bij een bewusteloos slachtoffer moet je zo snel mogelijk de ademhalingswegen vrijmaken, omdat de spieren van het slachtoffer hun spanning verliezen. Daardoor bestaat het gevaar dat de tong in de keelholte zakt. Je kan dit gevaar uitschakelen door het hoofd van het slachtoffer voorzichtig naar achter te kantelen (=hyperstrekking). Zo vloeit zuurstof optimaal binnen. Til tegelijkertijd de kin omhoog (=kinlift). Zo zorg je voor vrije ademhalingswegen.

Borstcompressie | Terug

 • Kniel naast het slachtoffer.
 • Plaats de hiel van je ene hand in het midden van de borstkas van het slachtoffer.
 • Plaats de hiel van je andere hand bovenop het eerste hand.
 • Haak je vingers in elkaar. Zorg ervoor dat je geen druk zet op de ribben van het slachtoffer.
 • Zorg ervoor dat je schouders recht boven de borstkas van het slachtoffer staan. Duw met gestrekte armen het borstbeen 4 á 5 cm loodrecht naar beneden.
 • Laat elke keer de borstkas weer volledig naar boven komen. Zo kan er bloed terugstromen naar het hart. Laat je handen wel niet van het borstbeen loskoemn of verschuiven.
 • Geef op deze manier 30 borstcompressies aan een ritme van ongeveer 100 borstcompressies per minuut. Dat is iets minder dan 2 borstcompressies per seconde.

Mond-op-mondbeademing | Terug

 • Kantel het hoofd van het slachtoffer opnieuw naar achteren en voer de kinlift uit.
 • Laat je ene hand op het voorhoofd van het slachtoffer liggen. Knijp met je duim en wijsvinger de neus van het slachtoffer dicht.
 • Laat de mond een beetje opengaan, maar blijf de kinlift aanhouden.
 • Adem normaal in, buig voorover en sluit je mond goed over de mond van het slachtoffer.
 • Blaas gelijkmatig lucht in de mond en kijk intussen of de borstkas naar boven komt. Neem ongeveer 1 seconde tijd per beademing.
 • Hou het hoofd van het slachtoffer nog steeds gekanteld en blijf de kinlift aanhouden. Richt je hoofd op en kijk of de borstkas terug naar beneden gaat bij het uitademen.
 • Adem opnieuw normaal in en geef een 2e beademing.

Top
Terug