Techniek EHBO | Terug

 

logo rode kruis


E.H.B.O. staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen. Deze techniek zorgt dat je een goede basis hebt om mensen een eerste verzorging te geven bij ongevallen. Als bijvoorbeeld iemand een erstige hoofdwonde heeft, dan kan je deze eerst verzorgen zodat hij erna naar de dokter kan gaan.

Voor Teervoet moet je kennen: verzorgen van een huidwonde, een brandwonde, een bloedneus, een tekenbeet en een verstuiking. Je kan leggen: een driehoeksverband aan arm, hand en voet. Je kan de verschillende evacuatietechnieken uitvoeren: pompiersgreep, stoeltjeop de rug dragen en ondersteuning. Verder ken je de telefoonnummers van de hulpdiensten (112) en het antigifcentrum (070 245 245).

Voor 2e Klas moet je kennen: de vier stappen in EHBO en eenvoudige geneesmiddelen. Je kan doen: de Rautekgreep en stabiele zijligging. Je kan leggen: de kruisverbanden, het scharnierverband, het spiraalverband en alle driehoeksverbanden. Je kent de beginselen van verstikking en reanimatie.


 

Huidwonden | Top

Huidwonden zijn beschadigingen van de huid, waarbij de normale samenhang van de huidlagen verbroken wordt. Dit gaat samen met bloedverlies, hetgeen komt omdat de bloedvaatjes beschadigd zijn. Afhankelijk van de plaats en diepte van de wonde kunnen ook aders of zelfs slagaders getroffen zijn. Verder is er ook pijn. Dit komt door de talrijke zenuwen in de huid die instaan voor de waarneming van pijn. De hoeveelheid pijn hangt af van het aantal zenuwuiteinden dat werd geraakt. Hoe meer zenuwuiteinden werden geraakt, hoe sterker de pijn. De meest voorkomende wonden zijn schaafwondensnijwonden en steekwonden, ook de verzorging van deze wonden moet gekend zijn.

 

Schaafwonden | Terug

Een schaafwonde is een heel oppervlakkige wonde, waarbij enkel de bovenste huidlaag is afgeschaafd. Het wordt meestal veroorzaakt door het glijden over een ruw oppervlak, bijvoorbeeld bij het vallen met de fiets. Een schaafwonde doet vaak veel pijn, dit komt er veel zenuwuiteinden beschadigd zijn. De wonde is rood, maar bloed niet fel en is er zit meestal vuil (zand, kleine steentjes …) in de wonde.

schaafwonde(1) schaafwonde(2)

                                       

Snijwonden | Terug

Een snijwonde is een wonde die veroorzaakt wordt door een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een mes of een glasscherf. Bij een oppervlakkige snijwonde zie je een kleine insnijding en een lichte bloeding. De wondranden zijn scherp afgelijnd. Diepe snijwonden bloeden hevig. Er is een diepe verwonding te zien. Een snijwonde is meestal niet zo pijnlijk.

snijwonde(1) snijwonde(2)

                                     

Steekwonden | Terug

Bij een steekwonde zie je aan de buitenkant meestal niet zoveel, behalve een klein puntje. De wonde gaat wel heel diep. Je krijgt een steekwonde door bijvoorbeeld op een spijker te stappen.

steekwonde(1) steekwonde(2)

                                       

Verzorging | Terug

Je kan al deze huidwonden op dezelfde manier verzorgen.

verzorging

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brandwonden | Top

Een brandwonde is een beschadiging van de huid en eventueel de onderliggende weefsels ten gevolge van warmte, koude of warme wrijving, elektriciteit, straling of chemische producten. De brandwonden zijn onderverdeeld onder 3 graden: de 1e graad, de 2e graad en de 3e graad.

1e graad | Terug

Hierbij is enkel de opperhuid beschadigd. De huid gaat er rood uit zien en kan ook licht gezwollen zijn.

eerstegraad(1)  eerstegraad(2)

                                       

Verzorging
Begin direct met de brandwonde zo´n 10-15 minuten onder koel of lauw stromend water te houden, zodat de wonde wordt afgekoeld. Richt de waterstraal enkele centimeters boven de brandwonde en laat het water over de wonde stromen. Blijf koelen tot de pijn verlicht is. Daarna smeer je Flamigel over de wonde en breng je een steriel kompres aan.   

 

2e graad | Terug

Bij een tweedegraadsbrandwonde worden er blaren gevormd, als de blaren openspringen zie je een rode of witte wonde. De tweedegraads brandwonde is zeer pijnlijk, omdat zowel de opperhuid als de lederhuid beschadigd zijn. Rond de tweedegraads brandwonden bevinden zich vaak eerstegraads brandwonden.

tweedegraad(1) tweedegraad(2)

                                        

Verzorging
Indien de blaren groter zijn dan een muntstuk van €1 of op een gevoelige plaats liggen (ogen, geslachtsdelen, ...) spreekt men van een ernstige brandwonde. Koel de wonde met stomend water, leg nadien een nat wondverband aan (zie driehoeksverband). Doe geen Flamigel op de wonde en breng het slachtoffer naar het ziekenhuis.

In het ander geval spreekt men van een lichte brandwonde. Zoals bij de 1e graad hou je de brandwonde eerst onder koel of lauw stromend water. Indien de blaren niet opengesprongen zijn, prik ze dan niet open! Daardoor vergroot je het infectiegevaar. Indien de blaren wel opengesprongen zijn, moet je de wonde reinigen en verzorgen zoals een huidwonde. Doe Flamigel op de brandwonde en breng een steriel kompres aan.

 

3e graad | Terug

Deze brandwonde ziet er zwart uit. Het is niet pijnlijk, aangezien de hele huid verbrand is en alle zenuwuiteinden zijn vernietigd. Rond de derdegraadsbrandwonde liggen echter vaak eerstegraads- en tweedegraadsbrandwonden die wél pijnlijk zijn.

derdegraad(1) derdegraad(2)

                                 
Verzorging
Hierbij doe je zoals bij de ernstige tweedegraadsbrandwonde: koel de wonde af met koel of lauw stromend water. Verwittig bij een derdegraadsbrandwonde zeker de hulpdiensten.


 

 

Bloedneus | Top

Je krijgt een bloedneus na een slag of stoot op je neus, door hevig te niezen of te snuiten, in je neus te peuteren, door de warmte of de zon, een vreemd voorwerp in je neus ... Een bloedneus is meestal ongevaarlijk, maar als het bloed in de keelholte loopt of het bloeden niet stopt wordt de situatie ernstig.

bloedneus
Verzorging
Laat het slachtoffer zitten met het hoofd lichtjes voorovergebogen. Zorg dat hij door de mond ademt. Laat hem gedurende 10 minuten ononderbroken de neusvleugel dicht tegen het neustussenschot (net onder het neusbeen) knijpen (zie figuur). Steek geen watten in de neus! Zorg dat het slachtoffer de eerste uren zijn neus niet snuit of in de neus peutert, hierdoor kan de bloedneus opnieuw beginnen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tekenbeet | Top

Een teek kan niet springen of vliegen maar hangt aan planten of gras te wachten tot hij zich op een mens of dier kan laten vallen om bloed te zuigen. Een tekenbeet op zich is doorgaans niet gevaarlijk, maar de teek kan wel een rol spelen in het overbrengen van verschillende ziektes, zoals de ziekte van Lyme. Als een teek minder dan 24 uur op het lichaam is gebleven, is de kans dat het slachtoffer de ziekte van Lyme krijgt onbestaande.

Een tekenbeet is niet pijnlijk en wordt vaak niet of enkel toevallig opgemerkt. Het is belangrijk dat je tijdens het wassen op kamp altijd grondig conroleert op teken; teken zitten meestal in de nek, oksels, knieholten, liesstreek, op het hoofd of op de enkels. Na enkele uren begint de beet te jeuken en een volzogen teek is ongeveer even groot als een erwt.

Verzorging


 

 

Verstuiking | Top

Dit gebeurt als de gewrichtsbanden worden uitgerokken of zelfs gescheurd, het gewrichtskapsel wordt beschadigd of omgevende bloedvaten, zenuwen en andere weefsels worden beschadigd door slecht neerkomen bij een val, verkeerde beweging, omslaan van de enkel ... Het slachtoffer heeft pijn en kan het getroffen lidmaat maar moeilijk gebruiken. Het kan zwellen en blauw kleuren.

Verzorging
Bij een verstuiking moet je de ICE-regel toepassen:

verstuiking


 

 

Verbanden | Top

Alle verbanden worden met een zwachtel gemaakt. Na het aanleggen van het verband, moet je nagaan of je het niet te los of te strak hebt aangelegd. Een te los verband verliest zijn functie, een te strak verband belemmert de doorbloeding. De belangrijkste verbanden zijn de kruisverbanden, het scharnierverband, het spiraalverband en de driehoeksverbanden.

zwachtel

Kruisverbanden | Terug

Dit zijn drukkende verbanden zodat het ondersteunt, immobiliseert en de zwelling tegengaat. Zorg dat de hand of de voet in een natuurlijke positie staat die niet ongemakkelijk is en geen pijn doet.

Aan de hand:
kruishand


Aan de voet:
kruisvoet

 

Scharnierverbanden | Terug

Dit wordt gebruikt voor een elleboog of knie. Het verband zit zodanig dat het gewricht nog makkelijk kan geplooid worden.
scharnier

 

Spiraalverbanden | Terug

Dit verband wordt gebruikt bij een wonde of letsel aan een lidmaat.
spiraal

 

Driehoeksverbanden | Terug

Aan de hand:
driehoekhand

Aan de arm:
driehoekarm

 

Aan de voet:
driehoekvoet

 

Als draagdoek (de laatste 2 stappen zijn niet noodzakelijk, door het extra verband is de arm stabieler):
draagdoek


 

 

Evacuatietechnieken | Top

Verschillende situtaties hebben verschillende verplaatsingstechnieken, hier zie je de belangrijkste. Een belangrijke regel is echter: verplaats een slachtoffer niet nodeloos! Je kan makkelijk dingen verergeren door een slachtoffer te verplaatsen. Indien het een levensbedreigende situatie is, zoals bij een brand, is het belangrijk het slachtoffer zo snel mogelijk te verplaatsen. Indien het echter een niet-levensbedreigende situatie is, mag het enkel indien je bijvoorbeeld naar een kraan moet met het slachtoffer of als deze in een auto moet om naar de dokter te rijden. De belangrijkste zijn methoden zijn pompiersgreep, lendegreep, stoeltje, op de rug dragen, ondersteuning en Rautekgreep.

 

Pompiersgreep | Terug

pompiersgreep1 pompiersgreep2

 

Stoeltje | Terug

stoeltje 

Op de rug dragen | Terug

Nog een makkelijke manier van vervoeren is gewoon het slachtoffer op je rug dragen.

 opderugdragen

Ondersteuning | Terug

Deze techniek gebruik je indien het slachtoffer moeilijk kan stappen indien hij bijvoorbeeld zijn voet heeft omgeslaan.

Alleen:

ondersteuning1

Met twee:

ondersteuning2

Rautekgreep | Terug

Deze greep pas je toe in een noodsituatie waar een slachtoffer die bewusteloos is moet geëvacueerd worden.

        rautekgreep               

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Slachtoffer neerleggen (omgekeerde volgorde)


 

 

Vier stappen in EHBO | Top

Elke situatie vraagt om eenzelfde gestructureerde aanpak, ondanks dat de situatie telkens erg verschillend kan zijn. Die aanpak verloopt in een stappenplan dat bestaat uit vier stappen. Ze helpen je om de situatie goed in te schatten en op een gepaste manier hulp te verlenen.

Stap1: Veiligheid eerst!

Je moet altijd eerst goed waarnemen of de situatie wel veilig is. Vraag wat er gebeurd is en gebruik je zintuigen. Wat zie je, wat ruik je, wat hoor je?

Zorg voor:

 

Stap 2: Vaststellen van bewustzijn en ademhaling

Stel het bewustzijn vast:

Het slachtoffer reageert: als het slachtoffer reageert dan is het slachtoffer bij bewustzijn.

Het slachtoffer reageert niet: als het slachtoffer niet reageert dan is het slachtoffer bewusteloos.

 

Stap 3: Verwittig de hulpdiensten

Verwittig een volwassene, een arts of bel 112. Als je 112 belt, is het belangrijk dat je volgende informatie doorgeeft:

Wat?

Waar?

Wie?

 

Stap 4: Verleen eerste hulp


 

Stabiele zijligging | Top

Als een slachtoffer bewusteloos is, maar wel normaal ademt, dan leg je het in stabiele zijligging. In deze houding blijven de ademhalingswegen van een bewusteloos slachtoffer vrij.

 stabiele zijligging

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Geneesmiddelen | Top

 

Flamigel

Flamigel kan gebruikt worden als wondzalf voor de behandeling van lichte wonden (bv. schaafwonden en snijwonden), oppervlakkige open wonden en oppervlakkige eerstegraadsbrandwonden (veroorzaakt door zonnebrand of bestraling).

flamigel

Flexium

Flexium is een geneesmiddel tegen pijn en ontsteking van botten en gewrichten. De zalf wordt aanbevolen voor het verlichten van pijn bij ontstekingen van botten en gewrichten, pijnlijke aandoeningen van spieren en gewrichten en (sport)letsels zonder open wonden (kneuzingen, verstuikingen, verrekkingen ...)

flexium

Isobetadine

Isobetadine wordt gebruikt voor de verzorging van traumatische en chronische wonden, en brandwonden. Deze oplossing is ideaal voor de ontsmetting van oppervlakkige, weinig diepe wonden, maar ook voor ontsmetting van de gezonde huid.

isobetadine

Pijnstillers

Dafalgan, Paracetamol en Ibuprofen zijn de meest gebruikte pijnstillers. Pijnstillers verzachten niet alleen de pijn, maar hebben ook een koortsverlagend effect.

dafalgan paracetamol iburofen


                                                   

Imodium

Imodium is een middel tegen diarree. Imodium werkt alleen daar waar het nodig is, namelijk in de darm. Imodium stopt diarree meestal binnen enkele uren.

imodium


 

 

Verstikking | Top

Dit kan voorkomen als er een voorwerp of voedsel of drank in de ademhalingswegen zit. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, aangezien het kan lijden tot overlijden aangezien het slachtoffer niet (goed) meer kan ademhalen. Het eerste wat je dan moet proberen is op de rug slaan. Indien op de rug slaan niet lukt moet het Heimlich maneuver toegepast worden.

 

Op de rug slaan | Terug

op de rug slaan 

Heimlich maneuver | Terug

Dit maneuver is heel drastisch en mag niet zomaar toegepast worden als oefening, doe het dus enkel als het echt moet! Pas het ook niet toe bij zwangere vrouwen of baby´s.


 

 

Reanimatie | Top

Indien je bij een slachtoffer toekomt moet je eerst het bewustzijn controleren. Dit doe je door zacht aan de schouders van het slachtoffer te schudden en luid te vragen “Is alles oké?”. Indien het slachtoffer niet reageert is het bewusteloos. Je roep luid op hulp en je moet de ademhaling controleren van het slachtoffer.

Indien het slachtoffer geen hartslag heeft, moet je zo snel mogelijk de hulpdiensten bellen en zeggen dat je bij een slachtoffer zit die bewusteloos is en geen ademhaling heeft. Ondertussen begin je met de reanimatie.

Wanneer het hart stopt met kloppen, valt de bloedcirculatie in het lichaam stil. Hierdoor ontstaat er in allerlei vitale organen een tekort aan zuurstof. Bij reanimatie zorg je voor een toevoer van bloed naar het hart en de hersenen, en voor de circulatie van zuurstof in het bloed. Hiervoor moet je eerst de ademhalingswegen vrijmaken. Daarna doe je 30 borstcompressies en vervolgens 2 mond-op-mond beademingen. Blijf hartmassages en mond-op-mondbeademingen afwisselen tot de hulpdiensten er zijn.

 

Ademhaling controleren | Terug

Ademhalingswegen vrijmaken en kinlift

Bij een bewusteloos slachtoffer moet je zo snel mogelijk de ademhalingswegen vrijmaken, omdat de spieren van het slachtoffer hun spanning verliezen. Daardoor bestaat het gevaar dat de tong in de keelholte zakt.

kinlift

 

Contoleer de ademhaling

 ademhaling controleren                 

Borstcompressie | Terug

 

Mond-op-mondbeademing | Terug

 1. Kantel het hoofd van het slachtoffer naar achteren en voer de kinlift uit. Hierdoor open je de luchtweg.
  mond1
 2. Laat je hand op het voorhoofd van het slachtoffer liggen. Knijp met je duim en wijsvinger de neus van het slachtoffer dicht. Blijf met je andere hand de kinlift aanhouden en laat de mond een beetje opengaan.
 3. Adem normaal in, buig voorover en sluit je mond goed over de mond van het slachtoffer.
 4. Blaas gelijkmatig lucht in de mond en kijk intussen of de borstkas naar boven komt. Neem ongeveer 1 seconde tijd per beademing.
  mond2
 5. Hou het hoofd van het slachtoffer nog steeds gekanteld en blijf de kinlift aanhouden. Richt je hoofd op en kijk of de borstkas terug naar beneden gaat met het uitademen.
  mond3
 6. Adem opnieuw normaal in en geef een tweede beademing.

 

Top
Terug