Techniek Historiek | Terug


In het betrekkelijke rustige London (Oxford) op 22 februari 1857 in het gezin van professor (en dominee) Stephenson Smyth werd een zoon geboren: Robert Baden Powell. Die later Lord Baden Powell zou worden of Gilwell.

Al op jonge leeftijd toont BP interesse voor de natuur. Hij ging vaak op avontuur met zij broer. Hun gezin bestond uit 7 kinderen.

Hij deed mee aan de open examens voor het leger. Tot zijn grote verbazing was hij geslaagd voor dit examen en zijn loopbaan in het leger kon beginnen. Hij volgde de lessen aan de militaire academie te Sanhurst en deed dienst in India, Ghana en Zuid-Afrika.

Tijdens de boerenoorlog 1899-1900 kwam hij op het idee om jonge mannen te gebruiken om de vijand te gaan bespieden. Die jonge mannen waren sneller, beweeglijker en kleiner dan zijn soldaten. Ze konden gemakkelijker onopgemerkt naar de vijand sluipen en de voorraad wapens en manschappen bestuderen en later verslag komen uitbrengen. De jongens werden opgedeeld in kleine groepjes.

In de boerenoorlog werd er gevochten door de Britten tegen de boeren van Zuid-Afrika, een volkje dat eigenlijk bestond uit Zoeloes. Er werd ook gevochten in Transvaal.

Toen ze die oorlog "wonnen" ging BP op bezoek bij een stamhoofd en de man gaf hem een linkerhand in plaats van een rechter en zei het volgende: "een dappere man geven wij de linkerhand".

Hij merkte ook op dat de Engelse soldaten later op de dag minder en minder gewond raakten. Want ´s morgens stonden de soldaten klaar met hun rode uniformen, blinkende helmen en witte laarzen klaar om ten strijde te trekken en ´s avonds kwamen ze terug met hun hemd volledig onder de modder, hun helm vol met resten van takken en die witte laarzen waren zwart geworden. Ze hadden zich als het ware (onbewust) onzichtbaar gemaakt in de jungle. Daarom droegen zijn verkenners ook kaki-hemden.

Zijn ervaringen met de verkenners schreef hij neer in een boek "Aids to scouting". Toen hij in 1903 terugkeerde naar Engeland zag hij dat veel jongens zijn raadgevingen uit het boek volgden en hij besloot een programma uit te werken speciaal voor deze jongen.

In 1907 beproefde hij zijn ideeën tijdens het eerste kamp op Brownsea eiland. Hij deelde de jongens in 4 patrouilles: de ravenpatrouille, de wolvenpatrouille, de stierenpatrouille en de wulpenpatrouille. Hij leerde de jongens kamperen, koken, vallen maken voor dieren, wonderverzorging en hij leerde hen ook sluipen.

Een uniform hadden ze nog niet maar zelf droeg BP een korte broek en een hoed met 4 deuken met daarop een lelie. Hij gaf de verkenners wel een lint met de kleuren van hun gekozen patrouilledier. Na dit kamp schreef hij een tweede boek "Scouting for boys". Het werd een enorm succes en iedereen wou hem volgen. Hij gaf zijn carrière op in het leger en wijde zijn verdere leven aan de Engelse jeugd.

Weldra breidde scouting zich uit naar alle landen van de wereld. In 1909 werd bij benoemd tot een lord "Sir Baden Powell" in Engeland door de Koninklijke familie.

Op een Rally in Crystal Palace in 1910 waren er ook meisjes. Toen BP hen vroeg wat zij waren zeiden ze hem dat ze "girl scouts" waren. Dat gaf BP de gedachte op zijn zus Agnes te vragen om iets voor de meisjes te doen.

Agnes Powell gaf de start aan een meisjesbeweging nadat ze het boek "How girls can help build up the empire" had geschreven. De girl scouts hielden zich vooral bezig met de etiquette, wondverzorging, koken en kamperen.

Het organiseren van de beweging verliep nogal stroef en er was veel kritiek. In de herfst van 1914 kwam daar verandering in, toen BP zich zelf met de meisjesorganisatie ging bezig houden. Hij reorganiseerde de beweging en schreef een nieuw handboek samen met zijn zus.

Er waren ondertussen al zoveel verkenners en gidsen dat BP vond dat ze elkaar eens moesten ontmoeten. Dit gebeurde op de eerste jamboree in 1920 in Londen in de Olympiade (een groot gebouw). Er werd daar ook een wereldbureau opgericht dat nog steeds bestaat en zich nu in Genève bevindt.

Op 8 januari 1941 is Baden Powell gestorven. Hij is dus 83 jaar oud geworden. Hij ligt begraven in Kenia, naar zijn wens. Op zijn grafsteen staat vermeld: "Robert Baden Powell, Chief Scout Of The World". Ook staat er het kenteken van de scouts en gidsen en het eindspoor.De Zwaluw werd opgericht in 1946. Twintig jaar later, in 1966 sloot De Zwaluw zich aan bij FOS Open Scouting.


Top
Terug