MENU

Techniek Knopen | Terug

Techniek knopen wordt onderverdeeld in knopen, steken en worpen. Knopen zijn touwen die om zichzelf of om een ander touw zijn gedraaid. Steken zijn op één touw. Worpen zijn touwen die aan een boom of balk worden gedaan. Deze definities zijn richtlijnen, er zijn uitzonderingen op de regel.


 

Platte knoop | Top

De platte knoop is een knoop die erg geschikt is om twee touwen van een gelijke dikte aan elkaar vast te maken. Gebruik de platte knoop niet om zware ladingen aan te houden, want onder hoge druk is hij niet betrouwbaar genoeg. Voor kleine klusjes is de knoop erg geschikt en snel gelegd.

Platte knoop

Achtsteek | Top

De achtsteek wordt gebruikt om een verdikking in het uiteinde van een touw te maken. Op die manier kan je verhinderen dat een touw uitrafelt of door een oog of knoop zou glijden.

Achtsteek

Weversknoop | Top

De weversknoop dient om twee touwen van ongelijke dikte aan elkaar te knopen. De bocht wordt gemaakt in het dik touw, dit is omdat het dikke touw moeilijker te bewegen is en zodat het dunne touw zich rond het dikke wentelt en zo goed vast zit.

Weversknoop

Timmermanssteek | Top

Met een timmermanssteek kan je een touw vastzetten op een rond voorwerp. De timmermanssteek wordt bijvoorbeeld gebruikt om een touw vast te maken aan een balk of een bundel takken, zodat ze versleept kunnen worden. De steek wordt ook gebruikt om een sjorring te beginnen.

Timmermanssteek1 Timmermanssteek2

 

Mastworp | Top

Met een mastworp kan je een touw vastzetten op een rond voorwerp. Hoe ruwer het voorwerp, hoe meer wrijving de knoop heeft en hoe beter hij zal blijven vastzitten. De mastworp wordt ook gebruikt om een sjorring te eindigen.  
Mastworp

Dievenknoop | Top

De dievenknoop is een variant op de platte knoop. Bij de platte knoop komt de spanning te staan op de recht tegenover elkaar gelegen einden, bij de dievenknoop op de schuin tegenover elkaar gelegen einden.

Weetje:
Je kan deze knoop gebruiken om iemand te betrappen die stiekem in een cadeautje keek. De knoop lijkt namelijk heel erg op een platte knoop, dus zal de dader het pakje nietsvermoedend weer sluiten met die platte knoop.

  Dievenknoop

Losse strop | Top

De losse strop wordt gebruikt om een verstelbare lus in een touw te leggen. De steek kan ook gebruikt worden om een balkje in een touw te hangen om bijvoorbeeld een touwladder te maken, op die manier wordt hij de galeisteek genoemd.

Losse strop 1 Losse strop 2

 

Paalsteek | Top

De paalsteek wordt gebruikt om een vaste, niet dicht trekkende, lus op het uiteinde van een touw te bekomen.

Geheugensteuntje:

 • Het konijntje komt uit zijn holletje

 • Hij gaat rond de boom

 • En gaat vervolgens terug in zijn holletje

Paalsteek

Scheerlijn | Top

De scheerlijn is een toepassing van de paalsteek, dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als vervanging van de scheerlijn van een tent.

Werkwijze:

 • Leg in één uiteinde van het touw een paalsteek a

 • Steek het andere uiteinde door de lus van de paalsteek

 • Leg vervolgens een paalsteek rond het touw dat door de lus gaat (dit doe je door, voordat het konijntje uit het holletje komt, hij rond het touw gaat)

Scheerlijn

Verkortingssteek | Top

De verkortingssteek wordt gebruikt om een touw tijdelijk te verkorten.

Verkortingssteek

Vissersknoop | Top

De vissersknoop is een sterke en betrouwbare knoop om twee natte of gladde touwen aan elkaar te binden. Deze knoop lost niet in het water en de touwen blijven in elkaars verlengde liggen. Nadeel is wel dat je hem soms moeilijk weer los krijgt.

Vissersknoop

Huntersteek | Top

De huntersteek wordt net zoals de platte knoop gebruikt om twee touwen van een gelijke dikte aan elkaar te knopen, maar de huntersteek is sterker dan de platte knoop.

Huntersteek

Vlinderknoop | Top

De vlinderknoop wordt gebruikt om een vaste lus in het midden van een touw te leggen. Aangezien de twee uiteinden van de vlinderknoop horizontaal liggen, is deze knoop geschikt als tussenknoop bij het lopen of klimmen met touwgroepen. Het grote voordeel hierbij is dat de beide uiteinden belast mogen worden.

Vlinderknoop

Sierverkorting | Top

De sierverkorting wordt gebruikt om een touw tijdelijk te verkorten. Hier wordt een lus meer gelegd dan bij de verkortingssteek, het touw zal dus meer verkort worden. Door gebruik te maken van een analoge methode kunnen er verkortingssteken met nog meer lussen gelegd worden.

Sierverkorting

Constrictor | Top

De constrictor lijkt op een mastworp en wordt voor hetzelfde doel gebruikt, namelijk om een touw vast te zetten op een rond voorwerp. De constrictor is sterker dan de mastworp en blijft beter zitten.

 Constrictor

Bloedknoop | Top

De bloedknoop wordt gebruikt om een verdikking in een touw te maken.

Bloedknoop

Kruissjorring | Top

Een kruissjorring gebruik je om twee balken te verbinden die ongeveer loodrecht op elkaar komen te staan. Dit is de basissjorring die veel gebruikt wordt bij constructies op groot kamp. Zorg dat je hem heel goed kan leggen!

Werkwijze:

 • Begin de sjorring met een timmermanssteek op de vaste paal, dit is de paal die reeds vast zit in je constructie. Leg de losse paal boven deze beginknoop.

 • Ga met het touw over de losse paal, onder de losse paal en onder de vaste paal (zie tekening) en trek aan, doe dit ongeveer 3-4 keer. Zorg dat je touw steeds onder spanning staat en leg die nieuwe winding altijd aan de binnenkant.

 • De volgende stap is ‘woelen’; draai het touw 1 keer meer dan het aantal sjorringen tussen beide palen, dwars op de sjorringen. Bij elke slag moet je de woeling goed aantrekken, dit is heel belangrijk voor de stevigheid van de sjorring.

 • Eindig de sjorring met een mastworp op de losse paal. Let er op dat je bij het leggen van de mastworp de druk op de woeling niet loslaat.

 Kruissjorring

Diagonaalsjorring | Top

De diagonaalsjorring gebruik je als twee balken heel schuin aan elkaar moeten vastgemaakt worden.

Werkwijze:

 • Leg een timmermanssteek om de beide palen en trek deze goed aan. Je legt deze steek best in de scherpe hoek van de diagonale kruising.

 • Maak 3-4 slagen rond de beide palen in de richting die loodrecht op de richting van de timmermanssteek staat.

 • Sla evenveel slagen in die richting die gelijk is aan de richting van de timmermanssteek.

 • Woel vervolgens, zoals bij de kruissjorring, 1 keer meer dan het aantal sjorringen tussen beide palen.

 • Eindig met een mastworp.

Diagonaalsjorring

Driepikkelsjorring | Top

De driepikkelsjorring wordt gebruikt om drie palen met elkaar te gebruiken. Deze sjorring is belangrijk voor vele constructies. Indien je geen gebruik kan maken van bomen, kan je twee driepikkelsjorringen tegenover elkaar zetten en daar dan andere balken aan sjorren.

Werkwijze:

 • Leg drie palen van ongeveer dezelfde grootte, met de onderkant op een gelijke hoogte, naast elkaar. Leg een timmermanssteek aan de bovenkant van één van de buitenste palen.

 • Vervolgens wentel je het touw rond de balken in een achtvormige beweging, eerst ga je boven de balk, dan onder die ernaast, dan weer boven, enzovoort (zie tekening). Dit doe je 3-4 keer. Je kan het jezelf gemakkelijk maken door een dwarsbalkje onder de driepikkel de leggen ter hoogte van de plaats waar je wilt sjorren, dan heb je boven en onder de balken genoeg ruimte om te sjorren.

 • Hierna woel je, 1 keer meer dan het aantal sjorringen, tussen de balken om het touw aan te spannen. Doe dit niet te hard, aangezien de balken nog makkelijk uit elkaar moet getrokken worden.

 • Om te eindigen leg je een mastworp op de buitenste paal waar de timmermanssteek niet op ligt.

 • Zet de balken recht; trek de middelste paal naar achter en wissel de 2 andere van plaats. Zo gaat de middelste balk gaan liggen op de 2 andere en heb je een stabiele constructie.

Weetje:

Het principe van de driepikkelsjorring kan ook toegepast worden om meerdere palen met elkaar te verbinden.

Driepikkelsjorring Driepikkelsjorring

 

Steigersjorring | Top

De steigersjorring wordt gebruikt om twee, evenwijdig met elkaar lopende palen, met elkaar de verbinden om zo een langer geheel te krijgen.

De steigersjorring bestaat uit twee verschillende deeljorringen. Deze mogen niet te dicht bij elkaar liggen, zodat de twee balken stevig aan elkaar vastzitten.

Werkwijze:

 • Begin de sjorring, aan het ene uiteinde van de balk, met een timmermanssteek rond 1 balk.

 • Vervolgens wikkel je het touw 5-6 keer om de 2 palen.

 • Woel, 1 keer meer dan het aantal wikkelingen, tussen de 2 balken.

 • Om te eindigen leg je een mastworp op de balk waar de timmermanssteek niet op ligt.

 • De steigersjorring bestaat uit 2 verschillende deelsjorringen dus herhaal de vorige stappen aan het andere uiteinde. Dit is zeer belangrijk want anders kunnen de balken nog bewegen.

Steigersjorring1 Steigersjorring

 

Platformsjorring | Top

De platformsjorring wordt gebruikt om de balken op een platform vast te leggen.

Werkwijze:

 • Zorg dat je 2 dwarse balken hebt waar al de andere balken op liggen om het platform te maken.

 • Begin met een timmermanssteek aan het begin van een dwarse balk.

 • Wentel het touw op dezelfde manier als de kruissjorring rond de balken door het touw boven en onder balken te wentelen (zie tekening).

   

 • Wanneer je aan het uiteinde gekomen bent, keer je op dezelfde manier terug. Nu heb je de sjorring 1 keer gedaan. Herhaal volgende stappen nogmaals.

 • Woel, 3 keer, tussen alle liggende balken en de dwarser (alles in 1 keer).

 • Eindig met een mastworp op de eerste liggende balk.

 • Zo neem je telkens 3-4-5 balken per keer.

Platformsjorring1 Platformsjorring2 Platformsjorring3

     Top
Terug