Techniek Morse | Terug

Om een bericht door te geven aan iemand die ver weg is kan je morse gebruiken. Elke letter van het alfabet en elk cijfer heeft een unieke combinatie van “punten” (.) en “baren” (-). Zo wordt elk woord omgezet in morse en verzonden naar de andere persoon met een fluitje of met behulp van vlaggen (zie “Seinen” hieronder).

Op de kamp gebruiken wij ook een paar letters als signalen:

Deze letters zijn samen met EISH, TMO, AUV en NDB te kennen voor techniek morse voor Teervoet.

Voor 2e Klas moeten alle letters en cijfers gekend zijn, moet er geseind kunnen worden en moet het radio-alfabet gekend zijn.

 

Het alfabet

Letters gevormd door enkel strepen of punten:

E . T -
I .. M --
S ... O ---
H ....    

 

Letters in serie:

A .- N -.
U ..- D -..
V ...- B -...

 

Sandwichletters:

R .-. K -.-
P .--. X -..-
F ..-. L .-..
W .-- G --.
Q --.- Y -.--

 

Speciale letters:

J .--- Z --.. C -.-.

 


Cijfers:

1 .---- 2 ..--- 3 ...-- 4 ....- 5 .....
6 -.... 7 --... 8 ---.. 9 ----. 0 -----

 

Seinen

Een seinploeg bestaat minimum uit 2 personen. De ene dicteert het bericht in morse (de gehele letter ineens) en staat achter de tweede, die het bericht seint.
Een ontvangstploeg bestaat eveneens uit minimum 2 personen. De ene dicteert het ontvangen bericht aan de schrijver (in morse). De schrijver schrijft op zonder ook maar 1 moment naar de seinpost te kijken.

Elke keer een letter geseind is, wacht de seiner ongeveer 2 seconden. Zo weet de ontvangsploeg dat de letter geëindigd is. Indien een woord geseind is, wacht de seiner ongeveer 5 seconden.
Indien er bij het seinen een fout wordt gemaakt, seint de seiner 7 punten om aan te duiden dat hij een fout heeft gemaakt. Zo kan de ontvangstploeg de vorige letter wissen.

Indien er met vlaggen geseind wordt, heeft de seiner een vlag in elke hand en toont hij aan dat hij gaat beginnen met seinen door zijn vlaggen gekruist boven zijn hoofd te houden. Wanneer hij gedaan heeft met seinen, houdt hij de vlaggen gekruist beneden.
Een punt wordt geseind door enkel de rechterarm gestrekt opzij te houden, en een baar door beide armen gestrek opzij te houden.

 

Radio-aflabet

Alfa November 
Bravo  Oscar
Charlie  Papa
Delta  Quebec
Echo  Romeo
Foxtrot  Sierra
Golf  Tango
Hotel  Uniform
India  Victor
Juliet  Whiskey
Kilo  X-ray
Lima  Yankee
Mike  Zulu

 

Ezelsbruggetjes

Omdat het niet voor iedereen even evident is om de morse van buiten te leren werden er door de jaren heen een aantal ezelsbruggetjes verzonnen om de morse makkelijker te kunnen leren. Het komt erop neer dat elke keer er een "o" voorkomt in de lettergreep, er een streep moet staan.

Volgende ezelsbruggetjes kunnen mogelijks helpen:

A Atoom .-
B Bokkenwagen -...
C Coca-Cola -.-.
D Dokwerker -..
E Ei .
F Fruitverkoper ..-.
G Grootmoeder --.
H Hermelijntje ....
I Ikke ..
J Jan-oor-dom-oor .---
K Kommerloos -.-
L Limonade .-..
M Moto --
N Noten -.
O Oorlogsvloot ---
P Papschoolloper .--.
Q Quo co rico --.-
R Revolver .-.
S Seinteken ...
T Ton -
U Uniform ..-
V Verkennerstroep ...-
W Weersopkomst .--
X Xzon-der slagroom -..-
Y York blijft toch York -.--
Z Zonsondergang --..

 

Dit schema moet je niet van buiten kennen, maar kan wel handig zijn bij het leren van de letters en cijfers in morse.

Morsekaart

TerugTop