MENU

Techniek Schatten | Terug

Er bestaan vele trucken om afstanden te schatten. Dit is vooral handig indien je bijvoorbeeld een rivier moet schatten. Dit kan je nu eenmaal niet afpassen, dus moet je het met een techniek bepalen.

Methode van Napoleon


De persoon die schat plaatst zich aan de rand van de te bepalen breedte en zet zijn hoed op zijn hoofd, zodanig dat de rand samenvalt met de overzijde van de breedte. Hij draait zich en de 2e persoon stapt verder totdat de schatter net de schoenen maar kan zien van de 2e persoon. De afstand die de 2e persoon heeft gestapt is dan gelijk aan de breedte die men moest schatten.


Methode der driehoeken


Om te beginnen neem je een merkpunt aan de overzijde van de te bepalen breedte (P). Plaats dan een merkpunt loodrecht op de te bepalen breedte, vb een paal in de grond (A). Pas 5-10 meter af en plaats een 2e merkpunt (B). Pas dezelfde afstand nogmaals af en plaats een 3e merkpunt (C). Ga nu loodrecht achteruit tot je het merkpunt aan de overzijde (P) en het middelste merkpunt (B) op 1 lijn ziet. De afstand tussen jou en C komt overeen met de breedte die je moest schatten.
Pure wiskunde dus! Heerlijk.


Methode met de steen


Dit gebruik je als je de breedte van een rivier moet bepalen. Laat aan de rand van het water een steen vallen. Volg de eerste golf tot die de overzijde bereikt en kijk dan aan jouw kant tot waar de eerste golf reikt. De afstand van jou tot daar (A) is gelijk aan de breedte van de rivier (B).
Let op! Deze methode is onnauwkeurig bij stromend water of wanneer er een fikse wind staat.


De potlootmethode


Je gaat op een bepaalde afstand van het te schatten voorwerp staan. Je neemt een potlood en houd hem gestrek voor je gezicht. Een 2e persoon staat naast het voorwerp. Je neemt de grootte van de persoon die overeenkomt met het potlood (gebruik je vinger om een stuk van het potlood te doen), en past dit af op het te schatten voorwerp. Indien de 2e persoon bvb 4x in het voorwerp komt, is de grootte van het voorwerp = lengte persoon x 4.


De methode van het neerklappen


Met een potlood bedek je de hoogte van het te schatten voorwerp. Dan laat je je potlood neerklappen. Je laat iemand stappen vanaf het voorwerp tot aan het einde van je potlood et voila!

Top
Terug