MENU

Techniek Tent | Terug

Voor teervoet moet je kunnen uitleggen hoe een patrouilletent wordt opgesteld. Verder moet je ook weten waarom men soms een tent ont- of opspant.
Voor 2e klas moet je het opstellen van een patrouilletent en seniortent leiden.



Ontspannen of opspannen | Top

´s Avonds of bij (kans op) regen moet je de tent ontspannen. Dit is om scheuren te voorkomen.
´s Ochtends span je de tent dan weer op.
Opspannen doe je door het ijzertje van de scheerlijn naar boven te duwen. Ontspannen doe je door het ijzertje naar beneden te duwen.
touw scheerlijn spanner scheerlijn



Een patrouille tent opstellen | Top

 1. Grondoppervlakte reinigen en zo vlak mogelijk maken
 2. Grondzeil openspreiden.
 3. Buitentent openplooien op de grond.
 4. Binnentent in de helft op de buitentent leggen met de noklussen op de naar van de buitentent.
 5. Vier delen van stalen nok in mekaar steken. Daarna 3 staanders in mekaar steken.
 6. Nok door de noklussen steken, belangrijk dat je geen enkele lus vergeet!
 7. Met 3 personen personen in de binnentent kruipen met de 3 staanders (let op van de pinnen) en die door de gaatjes van de tent en de nok steken. Belangrijk!! Mensen die in de binnenten kruipen, schoenen uit!
 8. Buitentent over de binnentent plooien en zorgen dat alle pinnen door alle gaatjes blijven zitten.
 9. De 3 personen die in de binnentent liggen, komen gelijktijdig recht op commando van de begeleider. Daarna de tent op de juiste plaats zetten, vooral op letten dat bij het opstaan van de tent niets in de weg staat.
 10. De 4 hoeken van de buitentent gelijktijdig aanspannen (mikken naar het midden) op commando van de begeleider. Daarna de rest van het buitenzeil vastleggen, te beginnen vanaf het midden en met de naad mee. 
 11. De 4 hoeken van de binnentent vastelggen, let erop dat de muurtjes hoog genoeg komen. Daarna de tent afwerken door ook van het midden naar buiten te werken.
 12. Het grondzeil vastmakken aan de binnentent via de haringen en de daarvoor voorziene gaatjes.
 13. Tenslotte, de tent opspannen, alles opruimen, in de koffer steken en de koffer in de tent zetten.

Belangrijk:

 • Ter bescherming van het grondzeil dienen steeds de meegeleverde mastplaatjes onder de 3 staanders geplaatst te worden.
 • Let er op dat bij het inslaan van de piketten, de piketten allemaal op dezelfde lijn staan
 • Bij het opbreken vermijden van de tent gewoon te laten in mekaar storten. Alzo breekt men de pinnen van de staanders en wordt het zeil beschadigd.




Een seniortent opstellen | Top

 1. De spanten openplooien in de vorm van een driehoek en verbinden met de buizen voor nok en zijkanten.
  Vastankeren in de gleuven van de spant.
 2. Het dak van het geraamte bedekken met het tentzeil.
  De nokband van het zeil juist op de nok leggen en de ringen ervan over de pennen van de spant haken.
 3. Drie personen (1 per spant) plooien gelijktijdig de staanders van de spant aan 1 zijde van de tent open. Hierna idem voor de andere zijde. Bij deze 2 handelingen dient het tentzeil op de nok en het bovenste gedeelte van de spant te blijven liggen.
  Belangrijk: Vermijd dat het tentzeil bij het openplooien van de staanders gekneld wordt tussen de scharnieren van de spanten.
 4. Na het openplooien van alle spanten het zeil langs alle zijden laten afzakken. De tent verankeren en vastzetten met de tentharingen en kabels. Let hierbij op de afstanden tussen de poten van de staanders. 4,90 m. (deurzijde) x 5 m (muurzijde)


Top
Terug