Belofte Eisen | Terug

 

Voor je belofte eisen moet je kennen:
Wet | Belofte | Leuze | Groet | Formaties | Patrouilles | Uniform | Organigram

Voor 2e klas moet je kennen: De uitleg van de wet


 

Wet | Top

 1. Een gids/scout is eerlijk
 2. Een gids/scout eerbiedigt de overtuiging van de anderen
 3. Een gids/scout maakt zich nuttig
 4. Een gids/scout is een vriend van allen
 5. Een gids/scout is vriendelijk en hoffelijk
 6. Een gids/scout kan gehoorzamen
 7. Een gids/scout staat open voor de natuur en is milieubewust
 8. Een gids/scout houdt vol
 9. Een gids/scout is ijverig
 10. Een gids/scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en voor de anderen

 

Uitleg | Top

 1. Is eerlijk
  Je bent steeds eerlijk, zowel wat betreft het uiten van meningen die je erop nahoudt als in andere zaken (bv geld, gedane beloftes, ...).
 2. Eerbiedigt de overtuiging van de anderen
  Zowel op godsdienstig, filosofisch, sociaal en politiek vlak respecteer je steeds het feit dat anderen er andere ideeën kunnen op nahouden. Je blijft echter zelf trouw aan je eigen opvattingen, zonder daarom deze van de anderen tegen te werken.
 3. Maakt zich nuttig
  Je probeert je ten dienste te stellen van de anderen door te helpen waar je hulp nodig is, zelfs zonder dat erom gevraagd wordt
 4. Is een vriend van allen
  Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht opvatting, rijkdom, huidskleur, uiterlijk, ... Niemand heeft het recht om neer te kijken op een ander. Dit betekent echter niet dat je vriendschap moet "kopen" door anderen hun opvattingen over te nemen als die niet stroken met jouw ideeën.
 5. Is vriendelijk en hoffelijk
  Je bent vriendelijk en beleefd tegenover iedereen. In het spel kun je verliezen "met een glimlach".
 6. Kan gehoorzamen
  Opdat de samenwerking tussen de mensen vlot zou verlopen wordt onze maatschappij bestuurd door middel van regels, reglementen en wetten. Kunnen gehoorzamen betekent dat je deze regels volgt: het is een blijk van vertrouwen in de mens zelf. Als een regel volgens jou echter fout is, heb je de plicht om, op een beleefde manier, te reageren.
 7. Staat open voor de natuur en is milieubewust
  De natuur is de bron van alle leven: bestudeer haar en bescherm haar. Denk eraan: natuurbescherming begint bij jezelf! Sorteer, laat de kraan niet onnodig lopen, de lamp niet onnodig branden, ...
 8. Houdt vol
  Ga moeilijkheden niet uit de weg, maar overwin ze en leer uit je tegenslagen.
 9. Is ijverig
  Heb geen schrik om je handen "vuil te maken". Werklust, ijver, zin voor initiatief en inzet ontwikkelen je karakter.
 10. Is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en voor de anderen
  Verzorg jezelf: zowel je geest als je lichaam. Denk erom dat je de anderen niet eerbiedigt als je hun werk verknoeit, hun rust stoort, als je je kalmte verliest of hen dwingt naar grofheid te luisteren. Je aanvaardt niet dat er kwaad gesproken wordt over anderen.

 

Belofte | Top

Ik beloof te trachten

 

Leuze | Top

Steeds bereid

Groet | Top

De 3 gestrekte vingers staan voor de 3 punten van de belofte. De duim ("dikke vinger") die op de pink ("dunne vinger") ligt, stelt voor dat de grote altijd de kleine beschermt.

Formaties | Top

U-Formatie

Frontformatie

Estafetteformatie

Cirkelformatie

1 Gelid (of "Indiaans Gelid")

2 Gelederen

Patrouilles | Top

Een goede patrouille is een familie waar iedereen samenwerkt aan de bloei en de vooruitgang van het geheel. Iedereen heeft er zijn verantwoordelijkheid en functie.

 1. Patrouilleleider: De P.L heeft de algemene leiding van de patrouille. Hij/zij staat altijd vanvoor de patrouille.
 2. Hulppatrouilleleider: De H.P.L is de rechterhand en plaats vervanger van de P.L en helpt hem/haar met het uitoefenen van zijn/haar functie. Hij/zij besteedt bijzondere aandacht aan de nieuwelingen in de patrouille. Hij/zij staat altijd vanachter de patrouille.

 

Uniform | Top

Je kan dit ook interactief bekijken!Top
Terug

 

Organigram | Top

Van het organigram moet je de grote lijnen kennen: vooral de eenheidsleiding, de takleiding en de verschillende soorten linten.

EL = EenheidsLeider (lichtblauwe linten)
AEL = Adjunct EenheidsLeider (lichtblauwe linten)
TL = TakLeider (groene linten)
EATL = Eerste Assistent TakLeider (rode linten met groen stukje)
ATL = Assistent TakLeider (rode linten)
HL = HulpLeider

Eenheidsleiding
EenheidsleidsterBescheiden Sika
Adjunct-EenheidsleidsterAanwezige Jacana
Adjunct-EenheidsleidsterOndoorgrondelijke Patrijs

Teerpoten
TakleidsterRumoerige Lijster
HulpleidsterSnaaks Zeepaardje
HulpleidsterSchelmse Hauki
HulpleidsterMijmerende Anoa
HulpleiderVredige Spreeuw
HulpleiderDynamische Bonobo

Wolven
TakleidsterGoedlachse Hoopoe
Assistent-TakleiderBehendige Kantjil
Assistent-TakleidsterBetrokken Markoeb
HulpleiderTeruggetrokken Klipdas
HulpleiderOnbevangen Gnoe
HulpleidsterPittige Drongo
HulpleidsterMarkant Roodborstje

Jongverkenners - Jonggidsen
TakleidsterOndeugende Alpaca
Assistent-TakleiderToegewijde Salamander
HulpleiderBeheerste Jaguar
HulpleidsterFervente Steenarend
HulpleiderPlezante Jako
HulpleiderGelaten Alces
HulpleiderWeetgrage Podenco

Verkenners - Gidsen
TakleiderDartele Picus
Eerste Assistent-TakleiderSlimme Jakhals
Assistent-TakleidsterVrijmoedige Lacha
HulpleiderHandige Maki

Seniors
HoofdmoderatorUitbundige Seriema
ModeratorJolige Kapucijnaap
ModeratorAnimerende Ouistiti

Welpen
TakleidsterGehechte Chinchilla
HulpleiderOnversaagde Kariboe
HulpleiderWonderlijke Pongo
HulpleiderSchalkse Lemming
HulpleidsterGereserveerde Tarbagan
HulpleidsterFijnbesnaarde Mus