Over De Zwaluw


Lidgeld & verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:
65€ voor het eerste kind
60€ voor het tweede kind
55€ voor het derde, vierde, vijfde, ... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je een ontvangstbewijs ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak".

Rekening nummer: BE40 0014 9451 4463
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem