MENU

Techniekvereisten | Terug

 

Belofte | Teervoet | Tweede Klas


Belofte Eisen | Top

 1. Wet, belofte en leuze: kennis van de tekst
 2. Groet en zijn betekenis
 3. Formaties
 4. Organigram: eenheidsleiding, takleiding, assistenten + noties rest van de leiding
 5. Uniform
 6. Pa-leven: functies & taken

 

Teervoet | Top

 1. Kaartlezen
 2. Persoonlijke maten
 3. Communicatie
 4. E.H.B.O.
 5. Morse
 6. Spoortekens
 7. Knopen
 8. Mes, Bijl, Schop, Zaag, Hamer
 9. Hout en afwas
 10. Tent
 11. Apenbrug
 12. Explo

 

1. Kaart en kompas | Terug

 • Wat is een kaart?
 • Grafische en Metrische schaal + korte uitleg.
 • Voornaamste conventionele tekens.
 • Windroos met 16 windstreken en graden.
 • Oriënteren van de kaart met kompas.
 • Gebruik van de kaart op een gewone weg met aan duiding van de belangrijkste merkpunten.

2. Persoonlijke maten | Terug

 • Kennis van eigen persoonlijke maten.
 • Gebruik ervan.

3. Communicatie | Terug

 • Een leider opbellen en hem een korte boodschap meedelen.
 • Een mail sturen naar de takleider met een nuttige boodschap, dit in een correcte mailstructuur.

4. E.H.B.O. | Terug

 • Kennis en verzorgen van een huidwonde, een brandwonde, een bloedneus, een tekenbeet en een verstuiking.
 • Kennis en leggen van een driehoeksverband aan arm, hand en voet.
 • Verschillende evacuatietechnieken kunnen uitvoeren: pompiersgreep, stoeltje, op de rug dragen en ondersteuning met 1 of 2 personen.
 • Telefoonnummers van de hulpdiensten en het antigifcentrum kennen.

5. Morse | Terug

 • De letters EISH, TMO, AUV en NDB.
 • De kampsignalen: Aandacht, Corvee, Fourage, Jongverkenners-Jonggidsen, Pl´s, Verzameling en Zuivel.

6. Spoortekens | Terug

 • De 20 spoortekens kennen.
 • De natuurspoortekens zijn enkel ter info, dus moeten niet gekend zijn.

7. Knopen | Terug

 • Kunnen leggen en gebruik ervan kennen: platte knoop, achtsteek, weversknoop, timmermanssteek, mastworp, dievenknoop en losse strop.
 • Verschil weten tussen knoop, steek en een worp.
 • Een touw kunnen oprollen.

8. Mes, Bijl, Schop, Zaag, Hamer | Terug

 • De vereisten kennen van de voornoemde voorwerpen kennen.
 • De techniek kennen om ze te gebruiken.
 • De manier kennen om ze te onderhouden.

9. Hout en afwas | Terug

 • De techniek kunnen uitleggen om op een goede manier op kamp af te wassen
 • Hout van een goede kwaliteit kunnen verzamelen om een vuur te laten branden.
 • De vuur-eigenschappen van verschillende houtsoorten kennen en kunnen uitleggen.

10. Tent | Terug

 • Kunnen uitleggen hoe een patrouilletent wordt opgesteld en opgebroken.
 • De techniek van op- en ontspannen kennen.

11. Apenbrug | Terug

 • Met goed resultaat en op de goede wijze over een apebrug zijn gegaan.

12. Explo | Terug

 • Op een actieve wijze hebben deelgenomen aan een exploratietocht of 2 tochten.

 


 

Tweede Klas | Top

 1. Historiek
 2. Kaartlezen
 3. Kompas & Azimut
 4. Noorden bepalen
 5. Weerkennis
 6. Kim
 7. Schatten
 8. Trein & telefoongids
 9. E.H.B.O.
 10. Morse
 11. Gipsafdrukken
 12. Knopen
 13. Vuren
 14. Koken
 15. Kamptechnieken
 16. Tent
 17. Commandokoord
 18. Balspel
 19. Zang & sketch
 20. Sluipen

 

1. Historiek | Terug

 • Het verhaal en de verschillende data kennen van het ontstaan en de groei van scouting.

2. Kaartlezen | Terug

 • Het gebruik van de verschillende schalen en het berekenen van afstanden.
 • Initiatie in de betekenis en het gebruik van hoogtelijnen.
 • Het gebruik van coördinaten en een roomer.
 • Kaart oriënteren zonder kompas, aan de hand van merktekens uit de omgeving.
 • Vissengraat.
 • Driehoeksbepaling.
 • Declinatie.

3. Kompas & Azimut | Terug

 • De onderdelen van een kompas kennen.
 • Het verschil tussen een Sylva en een Lensatic kompas kunnen uitleggen.
 • Feilloos een kaart kunnen oriënteren met een kompas.
 • Aan de hand van een azimut een richting kunnen bepalen, zowel bij dag als bij nacht.
 • Een azimut kunnen lopen, zowel overdag als ´s nachts

4. Noorden bepalen | Terug

 • Een schets kunnen maken met de Grote Beer en de Kleine Beer en hoe je er het noorden mee kan bepalen.
 • De methode kunnen uitleggen om met een horloge en de zonnestand het noorden te bepalen.
 • Dit toepassen in de praktijk.

5. Weerkennis | Terug

 • In grote lijnen kunnen uitleggen welke factoren ons weer bepalen en in welke mate.
 • Aan de hand van de techniek en de verschijnselen in de natuur een bescheiden voorspelling kunnen maken van het toekomstige weer, bvb op kamp.

6. Kim | Terug

 • Kim-spelen (smaken, voelen, ruiken, horen en onthouden) met goed resultaat (16/20) hebben afgelegd.

7. Schatten | Terug

 • Bepaling van de breedte van een rivier kunnen bepalen met de methode van Napoleon, de driehoeksmethode en de rimpelmethode.
 • Bepaling van de hoogte van een object kunnen bepalen met de potloodmethode, de neerklapmethode en de schaduwmethode.

8. Trein & telefoongids | Terug

 • De aankomst en/of vertrekuren van een willekeurige trein, bus of tram kunnen bepalen aan de hand van tabellen in het station of via de website/app van de NMBS of De Lijn en de optimale route kunnen uitstippelen tussen 2 punten.
 • Weten waar de afkortingen IC, IR, L, S en P voor staan.
 • Via de website/app van de telefoongids (1207.be) het telefoonnummer kunnen opzoeken van een persoon of handelszaak aan de hand van de naam en/of het adres.
 • Belangrijke telefoonnummers (internationale noodnummer en antigifcentrum) kennen.

9. E.H.B.O. | Terug

 • Alle teervoet technieken EHBO beheersen.
 • Evacuatietechnieken van teervoet kunnen uitvoeren en de Rautekgreep.
 • Stabiele zijligging kunnen uitvoeren.
 • De kruisverbanden, het scharnierverband, het spiraalverband en alle driehoeksverbanden kunnen leggen.
 • Kennis en gebruik van eenvoudige geneesmiddelen.
 • Beginselen van verstikking en reanimatie kennen.
 • De vier stappen in EHBO kennen.

10. Morse | Terug

 • Theoretische kennis van alle letters en cijfers.
 • Theoretische kennis van de verschillende seinmethodes (fluitje, vlaggen, manieren van opschrijven en seinen).
 • Een eenvoudig bericht kunnen opvangen en ontcijferen.
 • Een eenvoudig bericht kunnen seinen.
 • Het radio-alfabet kennen.

11. Gipsafdrukken | Terug

 • De techniek gipsafdrukken minstens 1 maal gevolgd hebben.
 • Met goed resultaat een originele gipsafdruk gemaakt hebben, volledig opkuisen en als een kunstwerk presenteren (op een plank of in een doos).

12. Knopen | Terug

 • De knopen van teervoet blindelings beheersen.
 • Volgende knopen en sjorringen kunnen leggen: paalsteek, scheerlijn, verkortingssteek, vissersknoop, huntersteek, vlinderknoop, sierverkorting, constrictor, bloedknoop, kruissjorring, diagonaalsjorring, driepikkelsjorring, steigersjorring en platformsjorring.

13. Vuren | Terug

 • Blijk geven van inzicht in de houtkeuze.
 • Met succes een jagersvuur aanleggen en voldoende lang aanhouden om een maaltijd te koken.
 • De belangrijkste veiligheidsmaatregelen kennen en toepassen.

14. Koken | Terug

 • De leiding nemen over de bereiding van een middagmaal op kamp. Je moet niet alles zelf klaarmaken, je kan ook delegeren aan je patrouilleleden.

15. Kamptechnieken | Terug

 • Minstens 1 groot kamp hebben meegemaakt, en hierbij hebben blijk gegeven van de basiskamptechnieken (koken, tenten, hout verzamelen, afwas, enz...) te kennen, en er op afdoende wijze aan deel te nemen.

16. Tent | Terug

 • Het opstellen van een patrouilletent en seniortent leiden.

17. Commando-koord | Terug

 • De techniek beheersen om over een commando-koord te gaan.
 • Dit minstens 1 keer in de praktijk gedaan hebben.

18. Balspel | Terug

 • Een origineel balspel op papier zetten volgens de regels van de kunst (W,W,W,W & H).
 • Dit geven voor de JVG tak.

19. Zang & sketch | Terug

 • Een zangles leiden (mag met 2), waarin een nieuw liedje moet aangeleerd worden. Voorzie zelf blaadjes met de tekst van het liedje. Het aangeleerde liedje mag zeker ook een minder bekend lied uit de zangbundel zijn.

20. Sluipen | Terug

 • Het acroniem BASTOSGS kennen en kunnen toepassen.
 • De verschillende sluipgangen kunnen voortonen.
 • Een notie hebben van camouflage.

Terug