MENU

Techniekvereisten | Terug

 

Belofte | Teervoet | Tweede Klas


Belofte Eisen | Top

 1. Wet, belofte en leuze: kennis van de tekst
 2. Groet en zijn betekenis
 3. Formaties
 4. Organigram: eenheidsleiding, takleiding, assistenten + noties rest van de leiding
 5. Uniform
 6. Pa-leven: functies & taken

 

Teervoet | Top

 1. Kaartlezen
 2. Natuurspoortekens
 3. Persoonlijke maten
 4. Telefoneren
 5. E.H.B.O.
 6. Morse
 7. Spoortekens
 8. Knopen
 9. Mes, Bijl, Schop, Zaag, Hamer
 10. Hout en afwas
 11. Tent
 12. Apebrug
 13. Explo

 

1. Kaart en kompas | Terug

 • Wat is een kaart?
 • Grafische en Metrische schaal + korte uitleg.
 • Voornaamste conventionele tekens.
 • Windroos met 16 windstreken en graden.
 • Oriënteren van de kaart met kompas.
 • Gebruik van de kaart op een gewone weg met aan duiding van de belangrijkste merkpunten.

2. Natuur | Terug

 • Kennis en toepassen van de geleerde natuurspoortekens.

3. Persoonlijke maten | Terug

 • Kennis van eigen persoonlijke maten.
 • Gebruik ervan.

4. Communicatie | Terug

 • Een leider opbellen en hem een korte boodschap geven.
 • Een mail sturen naar de takleider met een nuttige boodschap, dit in een deftige mailstructuur.

5. E.H.B.O. | Terug

 • Verzorgen van een schaaf-, snij- en brandwonde, bloodneus en verstuiking.
 • Kennis en leggen van een driehoeksverband aan arm, hand en voet.
 • Verplaatsing van gewonden: pompiersgreep, stoel, ondersteuning met 1 of 2 personen en lendegreep.
 • Telefoonnummers van hulpdiensten, antigifcentrum en een boodschap doorgeven.

6. Morse | Terug

 • De letters EISH, TMO, AUV en NDB.
 • De kampsignalen: Jongverkenners, Zuivel, Pl�s, Fourage en Corvee.

7. Spoortekens | Terug

 1. De 19 spoortekens zoals aangeleerd in de techniek.

8. Knopen | Terug

 • Kunnen leggen: achtsteek, platte knoop, mastworp, timmermansteek, weversknoop, oprollen van een touw, kruissjorring en driepikkelsjorring.
 • Gebruik ervan kennen.
 • Verschil weten tussen knoop , steek en een worp.

9. Mes, Bijl, Schop, Zaag, Hamer | Terug

 • De vereisten kennen van de voornoemde voorwerpen kennen.
 • De techniek kennen om ze te gebruiken.
 • De manier kennen om ze te onderhouden.

10. Hout en afwas | Terug

 • Hout van een goede kwaliteit kunnen verzamelen om een vuur te laten branden.
 • De vuur-eigenschappen kennen van verschillende houtsoorten.
 • De producten en de techniek kennen om op een afdoende wijze op een kamp af te wassen.

11. Tent | Terug

 • Kunnen uitleggen hoe een patrouilletent wordt opgesteld.
 • De techniek van op- en ontspannen kennen.

12. Apebrug | Terug

 • Met goed resultaat en op de goede wijze over een apebrug zijn gegaan.

13. Explo | Terug

 • Op een actieve wijze hebben deelgenomen aan een exploratietocht of 2 tochten.

 


 

Tweede Klas | Top

 1. Wet
 2. Historiek
 3. Kaartlezen
 4. Kompas
 5. Azimut-lopen
 6. Noorden bepalen
 7. Weerkennis
 8. Kim
 9. Schatten
 10. Trein & telefoongids
 11. E.H.B.O.
 12. Morse
 13. Gipsafdrukken
 14. Knopen
 15. Vuren
 16. Koken
 17. Kamptechnieken
 18. Tent
 19. Commandokoord
 20. Balspel
 21. Zang & sketch

 

1. Wet | Terug

 • De scoutswet kennen.
 • De betekenis van de verschillende punten kennen en kunnen uitleggen.

2. Historiek | Terug

 • Het verhaal en de verschillende data kennen van het ontstaan en de groei van scouting.

3. Kaartlezen | Terug

 • Het gebruik van de verschillende schalen en het berekenen van afstanden.
 • Initiatie in de betekenis en het gebruik van hoogtelijnen.
 • Het gebruik van coördinaten en een roomer.
 • Kaart oriënteren zonder kompas, aan de hand van merktekens uit de omgeving.
 • Driehoeksbepaling.
 • Declinatie.

4. Kompas | Terug

 • De onderdelen van een kompas kennen.
 • Het verschil tussen een Sylva en een Lensatic kompas kunnen uitleggen.
 • Feilloos een kaart kunnen oriënteren met een kompas.
 • Aan de hand van een azimut een richting kunnen bepalen, zowel bij dag als bij nacht.

5. Azimut-lopen | Terug

 • Een azimut kunnen lopen, zowel overdag als ´s nachts.

6. Noorden bepalen | Terug

 • Een schets kunnen maken met de Grote Beer en de Kleine Beer en hoe je er het noorden mee kan bepalen.
 • De methode kunnen uitleggen om met een horloge en de zonnestand het noorden te bepalen.
 • Dit toepassen in de praktijk.

7. Weerkennis | Terug

 • In grote lijnen kunnen uitleggen welke factoren ons weer bepalen en in welke mate.
 • Aan de hand van de techniek en de verschijnselen in de natuur een bescheiden voorspelling kunnen maken van het toekomstige weer, bvb op kamp.

8. Kim | Terug

 • Kim-spelen (smaken, voelen, ruiken, horen en onthouden) met goed resultaat (16/20) hebben afgelegd.

9. Schatten | Terug

 • Bepaling van de breedte van een rivier met de methode van de steen, de hoed van Napoleon en de methode van de driehoeken.
 • Bepaling van de hoogte van een object met de methodes van het potlood.

10. Trein & telefoongids | Terug

 • Aan het station op de tabellen, aan de hand van een treingids, of op het internet de aankomst of vertrekuren van een willekeurige trein kunnen bepalen.
 • Weten waar de afkortingen IC, IR, L en R voor staan.
 • Aan de hand van een telefoonboek volgende zaken kunnen bepalen: aan de hand van een naam en adres een telefoonnummer opzoeken, idem met de naam van een handelszaak en de speciale telefoonnummers bepalen (zoals inlichtingen, wekdienst, enz...).
 • Het nummer van de brandweer, politie, ambulance, anti-gifcentrum en het internationale noodnummer weten.

11. E.H.B.O. | Terug

 • Alle teervoet technieken EHBO beheersen.
 • Transport van gekwetsen: teervoet, de Rautek-greep en de draagberrie.
 • Kruisverbanden van gewrichten.
 • Alle driehoeksverbanden (hand, voet, arm, hoofd, oog) + steunverband voor verstuiking aan enkel.
 • Kennis en gebruik van eenvoudige geneesmiddelen.
 • Beginselen van mond-op-mondbeademing en verstikking.
 • Beginselen van het Heimlich maneuver.

12. Morse | Terug

 • Theoretische kennis van alle letters en cijfers.
 • Theoretische kennis van de verschillende seinmethodes (fluitje, vlaggen, manieren van opschrijven en seinen).
 • Een eenvoudig bericht kunnen opvangen en ontcijferen.
 • Een eenvoudig bericht kunnen seinen.
 • Het radio-alfabet kennen.

13. Gipsafdrukken | Terug

 • De techniek gipsafdrukken minstens 1 maal gevolgd hebben.
 • Met goed resultaat een originele gipsafdruk gemaakt hebben.

14. Knopen | Terug

 • De knopen van teervoet blindelings beheersen.
 • Volgende knopen kunnen leggen: kruissjorring, diagonaalsjorring, driepikkelsjorring, steigersjorring, platformsjorring, verkortingssteek, paalsteek en scheerlijn.

15. Vuren | Terug

 • Blijk geven van inzicht in de houtkeuze.
 • Een jagersvuur kunnen bouwen en kennis hebben van de techniek om een pyramide-vuur, een graszode- vuur, een tafelvuur en een stenenvuur te bouwen.
 • Met succes een jagersvuur aanleggen en voldoende lang aanhouden om een maaltijd te koken.

16. Koken | Terug

 • Minstens 1 gekookte maaltijd voorbereiden en klaarmaken voor een voltallige patrouille.
 • Vereisten: groente kuisen en koken, vlees voorbereiden, kruiden en bakken.

17. Kamptechnieken | Terug

 • Minstens 1 groot kamp hebben meegemaakt, en hierbij hebben blijk gegeven van de basiskamptechnieken (koken, tenten, hout verzamelen, afwas, enz...) te kennen, en er op afdoende wijze aan deel te nemen.

18. Tent | Terug

 • Het opstellen van een patrouilletent en seniortent leiden.

19. Commando-koord | Terug

 • De techniek beheersen om over een commando-koord te gaan.
 • Dit minstens 1 keer in de praktijk gedaan hebben.

20. Balspel | Terug

 • Een origineel balspel op papier zetten volgens de regels van de kunst (W,W,W,W & H).
 • Dit geven voor de JVG tak.

21. Zang & sketch | Terug

 • Een zangles leiden (mag met 2), waarin een nieuw liedje moet aangeleerd worden.

Terug